In 2015 werd PeHeStat, een onafhankelijke KMO, opgericht. De stakeholders zijn twee Vlaamse dierenarstenpraktijken die zich specialiseerden in professioneel pluimvee. De nauwe samenwerking met deze praktijken verzekert goed contact en wisselwerking met de sector.

Over PeHeStat

Performance and Health Statistics, een partner in pluimvee-onderzoek en technische opvolging.

What’s in a name?

PeHeStat staat voor Performance and Health Statistics. Hieruit kan ons hoofddoel afgeleid worden. Uit de industriële pluimveesector worden gezondheidsparameters, stalparameters en laboresultaten verzameld en geanalyseerd. Vervolgens kan PeHeStat, gebaseerd op een grondige analyse, advies geven aan de pluimveehouders.

Wat biedt PeHeStat u?

Om zoötechnische data van bedrijven te verzamelen en te analyseren maken we gebruik van de Smart Farm Assistant (SFA) van Porphyrio® en eigen ontwikkelde software.

Poultrack werd zelf ontwikkeld en kan kort samengevat worden als een portaal waar alle documenten, die tot het verplichte bedrijfsregister horen, geklasseerd worden. Hierbij denken we aan toedienings- en verschaffingsdocumenten, contracten, voerbonnen, laboresultaten, slachtrapporten… . Het portaal zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor de pluimveedierenartsen. Via enkele klikken kan je namelijk dat ene document boven halen waar je naar op zoek bent. Als pluimveehouder kan je niet op het Poultrackportaal maar er is een rechtstreekse koppeling tussen dit bestandsbeheer en het bestandsbeheer binnen de Smart Farm Assistant van Porphyrio®.

PeHeStat verdeelt deze solftware van Porphyrio® als enige in België. De Smart Farm Assistant is een online-tool, specifiek voor de pluimveesector. Het stelt bedrijfsleiders in staat om hun dieren op de voet op te volgen en nakende problemen te voorkomen. Stalgegevens zoals voeder- en wateropname, temperatuur enzovoort kunnen door een koppeling met de stalcomputer in Smart Farm Assistant ingelezen worden. Wanneer er met hokkaarten gewerkt wordt, kunnen ook deze eenvoudig ingelezen worden. Doordat al de gegevens online verzameld worden en steeds beschikbaar blijven, kan een bedrijfsleider eenvoudig bepaalde parameters vergelijken binnen een koppel of tussen het huidige koppel en historische koppels. Op die manier helpt het strategische en doordachte beslissingen te nemen.

"Wij zorgen dus voor een administratieve vereenvoudiging waarbij u al uw documenten op één digitale locatie kan raadplegen. Wanneer we de gezondheidsparameters en laboresultaten naast uw stalgegevens leggen, kunnen we advies op maat van uw bedrijf voorzien en wanneer u dat wenst ook benchmarking met gelijkaardige pluimveebedrijven."

Naast het verdelen van software, de administratieve vereenvoudiging en individueel advies aan de pluimveehouder, houdt PeHeStat zich ook bezig met onderzoeksprojecten. Door het nauwe contact met de pluimveehouders en de pluimveedierenartsen, is PeHeStat de uitgelezen partner om in het werkveld onderzoeksgegevens te verzamelen.

Over PeHeStat

Wenst u in te loggen op ons Poultrack portaal?

Klik hier