Over Pehestat

Pehestat, een partner in pluimvee-onderzoek en technische opvolging.

Wat doet Pehestat?

Pehestat staat voor Performance and Health Statistics. Ons onderzoekscentrum verzamelt gezondheidsparameters, stalparameters en laboresultaten uit de professionele pluimveesector. Op basis van een grondige analyse van deze gegevens kan Pehestat gericht advies geven aan pluimveehouders.

Wat biedt Pehestat?

Om zoötechnische data van bedrijven te verzamelen en te analyseren, maken we gebruik van twee tools: de Smart Farm Assistant (SFA) van Porphyrio® en Poultrack, onze eigen software. Pehestat verdeelt de software en biedt technische ondersteuning. Op basis van de gegevens die binnen Poultrack en Smart Farm Assistant verzameld en geanalyseerd worden, kan Pehestat individueel advies geven aan de pluimveehouder. Het resultaat: een beter productieproces, een gezonde pluimveestapel en een veilig eindproduct.

Poultrack

Poultrack werd ontwikkeld door Pehestat en is een digitaal portaal voor pluimveedierenartsen. Hier worden alle documenten geklasseerd die tot het verplichte bedrijfsregister horen: toedienings- en verschaffingsdocumenten, contracten, voerbonnen, laboresultaten, slachtrapporten ... Een administratieve vereenvoudiging voor iedere pluimveedierenarts. Als pluimveehouder kunt u niet op het Poultrack-portaal. Maar dankzij de rechtstreekse koppeling tussen het bestandsbeheer van Poultrack en dat van de Smart Farm Assistant van Porphyrio® hebt u als pluimveehouder altijd de nodige documenten ter beschikking.

Porphyrio

Pehestat is de enige Porphyrio® software-verdeler in België. De Smart Farm Assistant is een online tool die specifiek op de pluimveesector is gericht. Het stelt bedrijfsleiders in staat om hun dieren op de voet op te volgen en nakende problemen te voorkomen. Smart Farm Assistant kan aan de stalcomputer gekoppeld worden, zodat stalgegevens als voeder- en wateropname, temperatuur en gewicht automatisch doorstromen. Hokkaarten kunnen eenvoudig ingelezen en gedigitaliseerd worden. Doordat alle gegevens online verzameld worden en permanent beschikbaar zijn, kan een bedrijfsleider eenvoudig parameters vergelijken binnen een koppel, of tussen een huidig koppel en eerdere koppels. Op die manier helpt de Smart Farm Assistant een bedrijf om strategische en doordachte beslissingen te nemen.

"Wij zorgen voor een administratieve vereenvoudiging waarbij u al uw documenten op één digitale locatie kan raadplegen. Wanneer we de gezondheidsparameters en laboresultaten naast uw stalgegevens leggen, kunnen we advies op maat van uw bedrijf leveren en, wanneer u dat wenst, ook benchmarking met gelijkaardige pluimveebedrijven."

Toegepast onderzoek

Naast het verdelen van software, de technische opvolging en het individuele advies aan de pluimveehouder, houdt Pehestat zich ook bezig met onderzoeksprojecten. Dankzij het nauwe contact met pluimveehouders en pluimveedierenartsen is Pehestat de uitgelezen partner om onderzoeksgegevens te verzamelen in het werkveld.

Over Pehestat

In 2015 werd Pehestat, een onafhankelijke KMO, opgericht. De stakeholders zijn twee Vlaamse dierenartsenpraktijken die gespecialiseerd zijn in professioneel pluimvee. De nauwe samenwerking met deze praktijken verzekert een optimale wisselwerking met de pluimveesector.

Wilt u meer weten over Pehestat?

Contacteer ons