Porphyrio

De Smart Farm Assistant van Porphyrio® is een cloud gebaseerde tool die het mogelijk maakt om alle relevante info op een bedrijf efficiënt te verzamelen

Porphyrio

Meten is weten

De Smart Farm Assistant van Porphyrio® zorgt ervoor dat alle registraties (wateropname, voeropname, uitval, leeftijd, temperatuur, productie …) ongeacht het type van je stalcomputer, sensoren of software, automatisch worden doorgestuurd. De gegevens kunnen op drie manieren worden ingelezen. Ofwel voert u ze manueel in, ofwel werkt u met een hokkaartscan die u met een smartphone fotografeert en op die manier inleest, ofwel via een automatische koppeling met de stalcomputers. Gegevens die u via uw stalcomputer verkrijgt, kunnen gecombineerd worden met andere gegevens, zoals data van de voerfabriek, data van de broederij, info van dierenartsen, werkzaamheden in de stallen enzovoort.

De analyse van deze gegevens gebeurt aan de hand van big data-technieken die ontworpen werden door de data-analisten en veeteeltexperts van Porphyrio, na meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek.

De verwerking van de resultaten krijgt u in de vorm van iconen en grafieken te zien op het interactieve dashboard. De meetresultaten uit uw stallen worden vergeleken met wat je van het ras kan verwachten, een norm. U kunt ook zelf grafieken opstellen waarbij u verschillende stallen of historische koppels met elkaar vergelijkt.

"Hoe langer je ermee werkt, hoe meer je kan afleiden. Het is geen nattevingerwerk."

Alle bestanden die tot het verplichte bedrijfsregister horen, worden binnen de Smart Farm Assistant geklasseerd onder het bestandsbeheer. Hierbij denken we aan toedienings- en verschaffingsdocumenten, contracten, voerbonnen, laboresultaten, slachtrapporten enzovoort . Het portaal zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor de pluimveehouder. Via enkele klikken kan je namelijk dat ene document boven halen waar je naar op zoek bent.

Binnen de Smart Farm Assistant is er een optionele Early Warning-module aanwezig. Deze module zorgt ervoor dat u gewaarschuwd wordt wanneer de binnenkomende waarden verschillen van het normale gedrag van de kippen. Op het intuïtieve dashboard dat op uw computer, smartphone, tablet en laptop raadpleegbaar is, ziet u meteen in welke stal het probleem zich voordoet. Op die manier krijgt u gezondere dieren die met een scherpe voederconversie beter presteren.


Pehestat verdeelt niet enkel de software van Porphyrio®, wij volgen ook de installatie bij u op.
Verder helpen we u op weg via een demo en zijn we steeds bereikbaar wanneer u vragen hebt.


Porphyrio
Porphyrio
Porphyrio

Hebt u een account van de Smart Farm Assistant van Porphyrio?
Wij maken vrijblijvend een verslag op van de voorbije productierondes.

Hebt u interesse in de Smart Farm Assistant van Porphyrio?

Vraag een gratis demo aan