Interreg North-West Europe OMELETTE

OMELETTE project

Om een toekomstbestendige, duurzame en veerkrachtige eierproductie in Noordwest-Europa (NWE) te waarborgen, zal het integreren van de levensduur van kippen met diergezondheid en welzijn van cruciaal belang worden. Zowel territoriale als gemeenschappelijke EU-uitdagingen vergroten de behoefte aan levensduur. De implementatie van het langer houden van kippen terwijl diergezondheid en welzijn worden gehandhaafd, in combinatie met gegarandeerde winstgevendheid, is minder evident. Pehestat maakt, samen met 10 projectpartners, graag werk van deze uitdagingen


Het bevorderen van de levensduur van legkippen in de praktijk

Door transnationale samenwerking in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland brengt OMELETTE multidisciplinaire kennis en vaardigheden samen die nodig zijn om gezamenlijk obstakels te overwinnen en de adoptie van kippenlevensduur op het veld te stimuleren door:

  • Het verminderen van verschillen in innovatiecapaciteit
  • Kapitaliseren op innovatieve technieken en deze aanpassen aan de pluimveesector
  • Integratie en versterking van slimme digitalisering
  • Het gebruik van handmatige methoden om het gedrag van kippen te monitoren en de hele koppel in realtime te volgen
  • Focus op continue, structurele verbetering.

De bovenstaande doelstellingen zullen leiden tot een meer proactief management dat de levensduur van kippen rechtstreeks verbetert.

Langdurige repercussies

Kennis en technieken zullen bijdragen aan de co-creatie van een grensoverschrijdend “Longevity Action plan” (LAP) of “Langleefbaarheid Actie Plan” dat zal worden gedemonstreerd op verschillende pilootboerderijen in de NWE-regio die specifieke territoriale situaties vertegenwoordigen en worden ondersteund door impactanalyses. Gerichte trainingsprogramma's en diverse communicatie zullen gericht zijn op huidige en toekomstige boeren en hun adviseurs om kennis te vergroten en gedrag te veranderen, zodat duurzame kiplevensduur standaardpraktijk wordt in een toekomstbestendige, veerkrachtige NWE-eierproductie. Bovendien zal OMELETTE de kloof tussen boeren en lokale overheden en tussen boeren en consumenten dichten. Demonstraties op pilotlocaties gericht op autoriteiten of consumenten zullen de kennis van de herkomst van eieren vergroten, van de uitdagingen, maar ook van de inspanningen van de sector, wat leidt tot een verhoogd bewustzijn en facilitering van dialoog.


Projectpartners - Landen

EPC (Experimental Poultry Centre of Proefbedrijf Pluimveehouderij) - België

KULeuven - België

Vencomatic - Nederland

HATO - Nederland

ORBEM - Duitsland

HSOS - Duitsland

UBERN - Zwitserland

CARB (Chambre régionale d'agriculture Bretagne) - Frankrijk

INNOZH - Frankrijk

ANSES (Agence nationale sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail) – Frankrijk


Duur

Het project is gestart in november 2023 en loopt tot en met mei 2028.

Budget - EU-financiering

• Totale budget: € 6.325.029

• EU-financiering: € 3.693.018

Project Website

Verdere informatie en updates zijn te vinden op de website van het project: https://omelette.nweurope.eu/

Contact

Evelyne Oosterbosch

Projectmanager

evelyne.oosterbosch@pehestat.be

+32 470 49 40 08