OptiVacVleeskip project

18/03/2021 - 15:10

Met een optimale vaccinatie naar een lager antibioticagebruik bij vleeskuikensOver het project

OptiVacVleeskip is een demonstratieproject van Pehestat en Proefbedrijf Pluimveehouderij dat pluimveehouders ondersteunt om via preventieve maatregelen tot een lager antibioticagebruik op hun bedrijf te komen. Het project loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2023 en ontvangt Vlaamse en Europese financiering.

Verloop

Het project demonstreert de mogelijkheden om via een optimalisatie van de vaccinatiestrategieën tot een betere dier- en darmgezondheid en een beter welzijn bij vleeskuikens te komen, en zo het antibioticagebruik te reduceren. Een eerste werkpakket omvat een analyse van de beschikbare historische data. Deze laat toe om factoren die leiden tot een hoog antibioticagebruik te identificeren, knelpunten te detecteren en mogelijke verbeteringen voor te stellen. De actueel gebruikte vaccinatieschema' s worden geëvalueerd. Uit deze analyse worden een aantal cases bepaald waarrond praktijkdemonstraties opgezet worden. Vervolgens zullen gedetailleerde protocollen voor een correcte uitvoering van entingen opgesteld worden.

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zullen demonstraties van vaccinatiestrategieën plaatsvinden. Daarnaast worden een reeks praktijkbedrijven opgevolgd. In functie van de bedrijfsspecifieke omstandigheden (omgevingsdruk, bedrijfsproblematiek - bv. coccidiose -, gezondheid van de moederdieren) worden de diergezondheid en het vaccinatieschema geëvalueerd. Vervolgens wordt gedemonstreerd hoe de pluimveehouder via het gericht afstemmen van vaccinaties kan komen tot een betere diergezondheid en een lager antibioticagebruik. Via een kosten-batenanalyse krijgt de pluimveehouder inzicht in het effect van een aanpassing in de vaccinatiestrategie op de bedrijfsrendabiliteit.

Achtergrond

Als gevolg van de toenemende antibioticaresistentie staat de veehouderij onder grote maatschappelijke druk om het antibioticagebruik bij haar dieren sterk te verlagen. Conventionele vleeskippen worden frequent geconfronteerd met een aantal ziekten die diergezondheid, dierenwelzijn en technische prestaties negatief beïnvloeden. Antibiotica worden vooral ingezet voor de behandeling van infecties van het intestinaal en/of locomotorisch systeem, maar ook voor de behandeling van secundaire infecties (bv. coli).

Bovendien is een doorgedreven preventieve aanpak noodzakelijk om tegen 2024 de AMCRA -doelstellingen met betrekking tot antibioticareductie te behalen. Naast management en bioveiligheid is vaccinatie een erg belangrijke preventieve maatregel. De toegepaste vaccinaties geven echter niet altijd het gewenste resultaat. Een optimalisatie van de vaccinatiestrategie dringt zich daarom op.

Meer weten over het OptiVacVleeskip project?

Contacteer ons