BD100 Rekentool

De BD100 Rekentool is een handig hulpmiddel voor dierenartsen en pluimveehouders. De tool brengt het antibioticagebruik in uw pluimveebedrijf op een objectieve manier in kaart en berekent het effect van toegepaste behandelingen. De BD100 Rekentool helpt u om het antibioticagebruik op uw pluimveebedrijf te verlagen en een rood rapport te vermijden.

De BD100 Rekentool is momenteel enkel beschikbaar voor braadkuikens.

Hebt u vragen bij deze resultaten?

Pehestat biedt omkadering bij uw cijfers, levert waardevolle inzichten en helpt u bij het opstellen van een gericht plan om uw antibioticagebruik te verlagen.