Pehevaxx®

Een unieke en doeltreffende vaccinatieservice met duurzame certificering

Pehevaxx®, een exclusief en compleet kwaliteitssysteem van Pehestat, ondersteunt intensieve veehouderijen in alle facetten van hun vaccinatiemanagement door middel van een gecentraliseerde, gestandaardiseerde en geïntegreerde aanpak.

Het doel van Pehevaxx® is:

 • Optimaliseren van vaccinatietechnieken;
 • Certificeren van vaccinatie;
 • Verzamelen van data in een blockchain.

Deze aanpak leidt tot sterkere dieren die minder antibiotica gebruiken, betere zoötechnische resultaten, een hoger rendement en een verbeterd dierenwelzijn. Pehevaxx® biedt hiermee een antwoord op de groeiende vraag naar automatisering, certificering en traceerbaarheid vanuit de sector.

Pehevaxx® waakt over de kwaliteit van uw product

Pehevaxx® werkt volgens standaardprocedures (SOP's) die continu opgevolgd en bijgesteld worden op basis van de praktijk:

 • Bewaring en voorbereiding van de vaccinatie;
 • Bescherming van het vaccin en hygiëne van de omgeving;
 • Onderhoud en gebruik van de benodigde apparatuur;
 • Opleiding en opvolging van het uitvoerend personeel;
 • Monitoring van het vaccinatieresultaat;
 • Interpretatie van de monitoringresultaten;
 • Implementatie van verbeterpunten;
 • Certificering van het proces;
 • Rapportering van de verzamelde data in een digitaal dierenpaspoort;
 • Ontwikkeling van een blockchain-label.

Pehevaxx® maakt gebruik van innovatieve technieken waarbij dierenwelzijn, veiligheid en efficiëntie voorop staan:

 • In ovo vaccinatie: vaccinatietoediening in het ei is een diervriendelijke en accurate vaccinatiemethode waarbij vleeskuikens vanaf dag 1 een sterker immuunsysteem hebben. In ovo vaccinatie bespaart veehouders bovendien een vaccinatie op hun bedrijf.

 • Moderne vaccinatietoestellen die gegevens verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen processen continue gecontroleerd en verbeterd worden en zijn resultaten meetbaar en betrouwbaar. Alle gegevens zijn realtime beschikbaar via een mobiele app.


Meer over Pehevaxx®

Met een blockchain (‘blokketen’) is het volledige traject dat een dierlijk product heeft afgelegd, inclusief de herkomst van het voedselproducerende dier, te traceren. Alle beschikbare relevante data worden opgeslagen in blokken die als een ketting aan elkaar geschakeld worden. Een blockchain is eenvoudig te controleren en onmogelijk te manipuleren.

Dit biedt een 100% secuur, eerlijk en transparant kwaliteitslabel voor uw voedingsmerk.

Wilt u graag uw vaccinatiebeleid onder de loep nemen?

Contacteer ons