Waarom Pehevaxx®

De laatste twee decennia, en vooral de afgelopen jaren, is de maatschappelijke druk om het antibioticagebruik in de veehouderij te reduceren sterk toegenomen. Een effectieve reductie is noodzakelijk om microbiële resistentie tegen een breed scala aan antimicrobiële middelen te voorkomen. Vaccinatie vormt een essentieel onderdeel van antibioticareductie.

Het toedienen van vaccins is echter een arbeidsintensief proces en kan een uitdaging vormen voor intensieve veehouderijen. De vraag naar automatisatie voor toediening is daarom fors gestegen, waardoor ook de nood aan controle en monitoring is toegenomen.

Daarnaast beïnvloeden een heleboel factoren het resultaat van een vaccinatie: transport, bewaring, voorbereiding en hygiëne, staat van de mengtoestellen en toedieningsmaterialen … Inadequate uitvoering van vaccinatie heeft nefaste gevolgen voor effectiviteit, dierenwelzijn en productieresultaten en vergroot bovendien de kans op de verspreiding van ongewenste kiemen. Dit kan negatief wegen op het bedrijfsresultaat en een optimaal rendement van de gedane investering belemmeren. Vanuit de sector klinkt een duidelijke nood aan een gecertificeerd programma rond vaccinatie.

Pehevaxx® kan naast pluimvee ook toegepast worden op rundvee en varkens.

Meer weten over Pehevaxx®?

Contacteer ons