Pehestat start met het OptiVacVleeskip project

22/03/2021 - 11:30

OptiVacVleeskip is een demonstratieproject van Pehestat en Proefbedrijf Pluimveehouderij dat pluimveehouders ondersteunt om via preventieve maatregelen tot een lager antibioticagebruik op hun bedrijf te komen. 

Met een optimale vaccinatie naar een lager antibioticagebruik bij vleeskuikens

Als gevolg van de toenemende antibioticaresistentie staat de veehouderij onder grote maatschappelijke druk om het antibioticagebruik bij haar dieren sterk te verlagen. Bovendien is een doorgedreven preventieve aanpak noodzakelijk om tegen 2024 de AMCRA -doelstellingen met betrekking tot antibioticareductie te behalen.

Het OptiVacVleeskip project demonstreert de mogelijkheden om via een optimalisatie van de vaccinatiestrategieën tot een betere dier- en darmgezondheid en een beter welzijn bij vleeskuikens te komen, en zo het antibioticagebruik te reduceren.

Het project loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2023 en ontvangt Vlaamse en Europese financiering.

Lees hier meer over het OptiVacVleeskip project