Coolchicks

30/08/2021 - 10:53

Een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan voor de pluimveesector

Coolchicks

Over het project

Coolchicks is een VLAIO

Het Coolchicks-project is een samenwerking tussen Pehestat, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO en universiteit Gent en ontvangt steun van de Vlaamse Overheid (VLAIO). Het start op 1 december 2021 en duurt 4 jaar. Het algemene doel van het project is om de pluimveesector te voorzien van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan voor het behoud van een optimale gezondheid en welzijn bij pluimvee.

Doelstellingen

Voor het reduceren van hittestress worden verschillende maatregelen geadviseerd, gaande van het aanpassen van voeder- en watermanagement tot het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken. Deze adviezen zijn zeer waardevol maar met de klimaatverandering en de hogere kans op hittegolven zijn meer inspanningen nodig om de dieren te vrijwaren van hittestress. Naast specifieke kennis ontbreekt een bedrijfsspecifiek actieplan met concrete verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder.

Hiertoe worden de volgende deeldoelstellingen voorop gezet:

  1. Bepalen van relevante diergebonden parameters om de gevolgen van hittestress te kwantificeren;
  2. Evalueren van de impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water-, klimaat- en staltechnische strategieën - alsook combinaties - op productie, gezondheid en dierenwelzijn onder gestandaardiseerde omstandigheden;
  3. Implementeren en/of evalueren van goede praktijktechnieken op individuele praktijkbedrijven.

Essentieel hierbij is het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen ervaren op voorhand te voorspellen, en dit op maat van het pluimveebedrijf. Daarom zal bepaald worden welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn.

Dit zal resulteren in:

  1. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan;
  2. Een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, en bovendien economisch en praktisch haalbare maatregelen.

Actieplan

Dit actieplan moet het draagvlak voor de Vlaamse pluimveesector vergroten en ook het economisch perspectief verbeteren. Hittestressreductie bij pluimvee zorgt voor een grotere ROI (Return on Investment) door minder uitval, minder gezondheidsproblemen en verhoogde productieresultaten.

Meer info

Interesse om als onderzoeker mee te werken aan het Coolchicks-project?

ILVO zoekt een doctoraatsbursaal. Bekijk de vacature hier.