LegLanger Rekentool

Onder constructie

De LegLanger Rekentool wordt spoedig gelanceerd. Volg onze website voor meer nieuws.

Over de LegLanger Rekentool

Het ontwikkelen van een online rekentool is een van de 3 luiken van het LegLanger-project, een project van Pehestat, ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij. De online rekentool zal pluimveehouders helpen in te schatten of het economisch rendabel is om een koppel langer aan te houden.

De online rekentool heeft als doel om met een zo beperkt mogelijk aantal parameters zo vroeg mogelijk in de ronde een goede voorspelling te kunnen geven van de optimale leeftijd van de hennen. Hiervoor wordt rekening gehouden met technische, diergeneeskundige en economische parameters, zoals prestatie, gezondheid, welzijn, kosten en opbrengsten. Het legpercentage en de uitvalgegevens vormen hiervoor de basis. Er worden specifieke statistische modellen ontwikkeld die per type leghen en per huisvestingstype een indicatie geven over de optimale leeftijd.

De online rekentool wordt ontwikkeld, afgetoetst en gevalideerd op basis van data van het project. Na lancering zal hij periodiek bijgesteld worden op basis van feedback van pluimveehouders, met betrekking tot de effectieve opruimdatum.

Lees hieronder het artikel dat verscheen in Boer & Tuinder.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Artikel Boer & Tuinder Januari 2021920.73 KB

Hebt u vragen over de online rekentool?

Contacteer ons