LegLanger-project

30/01/2019 - 13:05

LegLanger, een project voor het langer aanhouden van leghennen in samenwerking met ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Het is voor de individuele pluimveehouders essentieel om het omslagpunt waarbij de productie achteruitgaat zoveel mogelijk op voorhand te kunnen voorspellen, zodat het voordeel van een langere cyclus niet omslaat in een nadeel.

Daarom zal in dit project bepaald worden wat de optimale duur is om te komen tot de hoogste rendabiliteit via uitvoering van een kosten-baten analyse. Dit zal ook resulteren in de ontwikkeling van een online rekentool die o.b.v. ingevulde stal- en diergegevens de te verwachten optimale productieleeftijd van een toom aangeeft.

Bekijk hieronder zeker de infobrochure en de poster voor meer informatie.