Verlaag uw antibioticaverbruik met PeHeStat

14/04/2020 - 16:43

De BD100: een methode om het antibioticagebruik op uw bedrijf in kaart te brengen.

Als Belgische pluimveehouder hebt u in de afgelopen maanden wellicht gehoord over begrippen zoals BD100, AMCRA en antibioticareductie. Via deze weg willen we vanuit PeHeStat deze begrippen wat verduidelijken en u waar nodig doorsturen naar de betrokken websites.

De BD100 is een kengetal dat het antibioticagebruik op uw bedrijf weergeeft in één gestandaardiseerd getal dat staat voor het aantal behandeldagen met antibiotica op 100 dagen. Dit is dus het % behandeldagen met antibiotica.

De formule voor de berekening van de BD100 is voor alle diersoorten dezelfde en bestaat uit de verschafte hoeveelheid antibioticum, het aantal kg dier dat aanwezig was op het tijdstip van de behandeling, en een factor (de DDDAbel) per antibioticum (zie afbeelding hieronder - bron: AMCRA).

Deze berekening wordt uitgevoerd door AMCRA, een kennisinstelling met zijn wortels in de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. AMCRA heeft als doelstelling het gebruik van antibiotica bij dieren in kaart te brengen en ondersteuning te bieden bij het verminderen van het antibioticagebruik in de verschillende sectoren. Dit alles met het doel om de problematiek rond antibioticaresistentie bij mens en dier te verbeteren. Meer informatie over de BD100, AMCRA en de geplande reductiedoelstellingen kunt u vinden op www.amcra.be.

De lastenboeken, onder meer Belplume, hebben een centrale rol in dit verhaal en hebben de antibioticarapportage verplicht gemaakt voor de deelnemers aan het lastenboek. Daarnaast heeft ook de overheid regels opgelegd met betrekking tot antibioticarapportage. De website van Belplume geeft meer informatie over de aanpak en regels voor pluimveebedrijven.

PeHeStat heeft zich sinds het begin toegelegd op het ondersteunen van pluimveehouders en pluimveedierenartsen bij de antibioticarapportage, maar ook bij het uitwerken van reductiestrategieën op uw pluimveebedrijf in samenwerking met uw bedrijfsdierenarts. Contacteer ons vrijblijvend via info@pehestat.be als u hier meer informatie over wenst, we helpen u graag verder.

PeHeStat heeft ter ondersteuning ook een simulatietool ontwikkeld die pluimveehouders en pluimveedierenartsen toelaat om zelf hun BD100 uit te rekenen. We lanceren deze weldra op onze website.

Verlaag uw antibioticaverbruik met PeHeStat

Wilt u op de hoogte blijven van PeHeStat?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief